DIACOM ENERSCAN

To najnowsze urządzenie marki Diacom Technology, opierające się na biorezonansie NLS.

Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru fluktuacji pola elektromagnetycznego, które mogą mieć negatywny wpływ na organizm ludzki, a także do pomiaru rezystancji, pojemności i analizy spektralnej.
Enerscan jest łatwy w obsłudze, w niespełna od 3 do 5 minut, pozwala nam zeskanować organizm, aby móc uzyskać najpotrzebniejsze informacje dotyczące organizmu.

Możemy sprawdzić poziom Witamin, minerałów, Metali ciężkich, Makro i mikro elementów, jak również patogeny (grzyby, pasożyty, bakterie, pleśnie).
Dowiemy się również o stanie energetycznym obciążonych narządów tj: żołądek, pęcherzyk żółciowy, płuca, narządy płciowe, układ kostny, wątroba, nerki, trzustka, serce, jelito cienkie, jelito grube, mózg. Masz możliwość sprawdzenia wskaźniku nastroju, który odzwierciedla nas stan emocjonalny skanującej osoby.
Dzięki Enerscan możemy szybko i łatwo dobrać odpowiednie dla nas suplementy, zioła zgodnie z zasadą pięciu przemian.

Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru fluktuacji pola elektromagnetycznego, które mogą mieć negatywny wpływ na organizm ludzki, a także do pomiaru rezystancji, pojemności i analizy spektralnej organizmu człowieka.

W myśl ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, Rozdział 1, art. 1 pkt. 3 i art. 2 pkt. 1, urządzenia Diacom tj. Diacom Lite Freq Utium, Diacom Plazmotronic, Diacom Enerscam, Diacom Solo Freq Personal Medio, Diacom Solo Freq PC, Diacom Magneto Module, Diacom Solo-Ioniser, Diacom Solo Freq Personal Medio2-Magneto nie są urządzeniami medycznymi.
Urządzenia Diacom tj. Diacom Lite Freq Utium, Diacom Plazmotronic, Diacom Enerscam, Diacom Solo Freq Personal Medio, Diacom Solo Freq PC, Diacom Magneto Module, Diacom Solo-Ioniser, Diacom Solo Freq Personal Medio2-Magneto są urządzeniami spełniającymi wymogi zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2014/30/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej EMC (wersja przekształcona). Urządzenia Diacom nie są przeznaczone do leczenia ani badań lekarskich. Nie zastępują opieki medycznej. Producent ani Przedstawiciel nie odpowiadają za szkody spowodowane nieprawidłowym lub nieautoryzowanym użyciem urządzeń Diacom wyżej wymienionych.