DIACOM SOLO FREQ PC

DIACOM SOLO FREQ PC jest zarejestrowany i został certyfikowany jako generator fal elektromagnetycznych o niskim napięciu.

Urządzenie przeszło wszystkie testy, w tym bezpieczeństwa elektromagnetycznego, przyjazności dla środowiska i bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.

Z zewnątrz urządzenie jest to pudełko z dwoma wskaźnikami LED na panelu z boku, złącze USB i kabel do podłączenia FREQ złączy. Urządzenie ma wielkość 135x70x24 mm.
Zestaw sprzętu obejmuje, oprócz głównego urządzenia, kabel USB i kable freq. Zestaw sprzedawany jest w kartonowym pudełku wielokrotnego użytku.
Generator jest odpowiedni do usuwania mikroorganizmów, drobnoustrojów, bakterii, wirusów, grzybów i terapii oczyszczająco-detoksykującej organizm.

Pozwala z łatwością stosować terapie wspomagające. Częstotliwości elektromagnetyczne generowane przez urządzenie są selektywne i mają działanie na pewne grupy mikroorganizmów.

Zalecany sposób do pracy z oprogramowaniem urządzenia jest Diacom FREQ FREQ i DAVO.

Dane techniczne:

Zasilanie – Port USB w komputerze.
Napięcie zasilania – 5V.
Pobór prądu – do 300 mA.
Zakres częstotliwości generowane – 1Hz-1MHz.
Szybkość interfejsu – do 1MHz.

W myśl ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, Rozdział 1, art. 1 pkt. 3 i art. 2 pkt. 1, urządzenia Diacom tj. Diacom Lite Freq Utium, Diacom Plazmotronic, Diacom Enerscam, Diacom Solo Freq Personal Medio, Diacom Solo Freq PC, Diacom Magneto Module, Diacom Solo-Ioniser, Diacom Solo Freq Personal Medio2-Magneto nie są urządzeniami medycznymi.
Urządzenia Diacom tj. Diacom Lite Freq Utium, Diacom Plazmotronic, Diacom Enerscam, Diacom Solo Freq Personal Medio, Diacom Solo Freq PC, Diacom Magneto Module, Diacom Solo-Ioniser, Diacom Solo Freq Personal Medio2-Magneto są urządzeniami spełniającymi wymogi zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2014/30/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej EMC (wersja przekształcona). Urządzenia Diacom nie są przeznaczone do leczenia ani badań lekarskich. Nie zastępują opieki medycznej. Producent ani Przedstawiciel nie odpowiadają za szkody spowodowane nieprawidłowym lub nieautoryzowanym użyciem urządzeń Diacom wyżej wymienionych.