DIACOM SOLO-IONISER

Urządzenie DIACOM-SOLO-Ioniser jest zarejestrowane do przygotowywania roztworów jonowych w tym srebra, złota, cynku, miedzi itp. Urządzenie przeszło wszystkie testy, w tym bezpieczeństwo elektromagnetyczne, nieszkodliwość dla środowiska, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Urządzenie to prostokątne pudełko z dwoma wskaźnikami LED do zasilania. Dolna część ma dwa otwory na wymagany rodzaj elektrod (srebro, złoto, cynk, miedź itp.). Wskaźniki LED wskazują działanie urządzenia, a także odwrócenie polaryzacji. Wymiary korpusu to 105x75x26,4 mm.

Zestaw składa się z głównej jednostki, zasilacza oraz dwóch srebrnych elektrod ze srebra 999 standard. Urządzenie posiada odpowiedni certyfikat. Urządzenie znajduje się w kartonowym pudełku wielokrotnego użytku.

Dane techniczne:

Zasilanie – moc zewnętrzna.
Napięcie zasilania – zasilanie 9 V
Pobór prądu – do 300 mA

W myśl ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, Rozdział 1, art. 1 pkt. 3 i art. 2 pkt. 1, urządzenia Diacom tj. Diacom Lite Freq Utium, Diacom Plazmotronic, Diacom Enerscam, Diacom Solo Freq Personal Medio, Diacom Solo Freq PC, Diacom Magneto Module, Diacom Solo-Ioniser, Diacom Solo Freq Personal Medio2-Magneto nie są urządzeniami medycznymi.
Urządzenia Diacom tj. Diacom Lite Freq Utium, Diacom Plazmotronic, Diacom Enerscam, Diacom Solo Freq Personal Medio, Diacom Solo Freq PC, Diacom Magneto Module, Diacom Solo-Ioniser, Diacom Solo Freq Personal Medio2-Magneto są urządzeniami spełniającymi wymogi zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2014/30/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej EMC (wersja przekształcona). Urządzenia Diacom nie są przeznaczone do leczenia ani badań lekarskich. Nie zastępują opieki medycznej. Producent ani Przedstawiciel nie odpowiadają za szkody spowodowane nieprawidłowym lub nieautoryzowanym użyciem urządzeń Diacom wyżej wymienionych.