DIACOM MAGNETO MODULE

Urządzenie peryferyjne DIACOM – Magneto – Module jest przeznaczone do konwersji impulsów elektrycznych w polach elektromagnetycznych.
Jest on zarejestrowany i został certyfikowany jako akcesorium do generatora pól elektromagnetycznych o niskim napięciu.

Urządzenie przeszło wszystkie testy, w tym bezpieczeństwa elektromagnetycznego, przyjazności dla środowiska i bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.
Urządzenie z zewnątrz to prostokątne pudełko z dwoma zewnętrznymi otworami w ścianie bocznej urządzenia.

Z których jeden jest przeznaczony do podłączenia zewnętrznego zasilacza, a drugi do podłączenia urządzeń Diacom SOLO-FREQ-PC lub Diacom Lite-FREQ.

Urządzenie ma rozmiar 66,25×66, 25×27,50 mm.

Sprzęt, oprócz głównego urządzenia zawiera zasilacz oraz kabel do podłączenia komputera z generatorem FREQ.

Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania pola elektromagnetycznego danej częstotliwości na podstawie kontroli zewnętrznego generatora FREQ. Dzięki temu można wytwarzać różne działania na bakterie i wirusy.

Wskazany również w patologicznych procesach bólu, stosując odpowiednią częstotliwość.

Zasilanie – zasilanie zewnętrzne.
Napięcie – zasilanie 9V.
Pobór prądu – do 300 mA.
Powtarzalność dziedzinie – 0.15-0.20 Zac.

UWAGA! W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Diacom Magneto Module nie jest urządzeniem medycznym.

W myśl ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, Rozdział 1, art. 1 pkt. 3 i art. 2 pkt. 1, urządzenia Diacom tj. Diacom Lite Freq Utium, Diacom Plazmotronic, Diacom Enerscam, Diacom Solo Freq Personal Medio, Diacom Solo Freq PC, Diacom Magneto Module, Diacom Solo-Ioniser, Diacom Solo Freq Personal Medio2-Magneto nie są urządzeniami medycznymi.
Urządzenia Diacom tj. Diacom Lite Freq Utium, Diacom Plazmotronic, Diacom Enerscam, Diacom Solo Freq Personal Medio, Diacom Solo Freq PC, Diacom Magneto Module, Diacom Solo-Ioniser, Diacom Solo Freq Personal Medio2-Magneto są urządzeniami spełniającymi wymogi zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2014/30/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej EMC (wersja przekształcona). Urządzenia Diacom nie są przeznaczone do leczenia ani badań lekarskich. Nie zastępują opieki medycznej. Producent ani Przedstawiciel nie odpowiadają za szkody spowodowane nieprawidłowym lub nieautoryzowanym użyciem urządzeń Diacom wyżej wymienionych.