DIACOM MAGNETO MODULE

Urządzenie peryferyjne DIACOM – Magneto – Module jest przeznaczone do konwersji impulsów elektrycznych w polach elektromagnetycznych.
Jest on zarejestrowany i został certyfikowany jako akcesorium do generatora pól elektromagnetycznych o niskim napięciu.

Urządzenie przeszło wszystkie testy, w tym bezpieczeństwa elektromagnetycznego, przyjazności dla środowiska i bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.
Urządzenie z zewnątrz to prostokątne pudełko z dwoma zewnętrznymi otworami w ścianie bocznej urządzenia.

Z których jeden jest przeznaczony do podłączenia zewnętrznego zasilacza, a drugi do podłączenia urządzeń Diacom SOLO-FREQ-PC lub Diacom Lite-FREQ.

Urządzenie ma rozmiar 66,25×66, 25×27,50 mm.

Sprzęt, oprócz głównego urządzenia zawiera zasilacz oraz kabel do podłączenia komputera z generatorem FREQ.

Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania pola elektromagnetycznego danej częstotliwości na podstawie kontroli zewnętrznego generatora FREQ. Dzięki temu można wytwarzać różne działania na bakterie i wirusy.

Wskazany również w patologicznych procesach bólu, stosując odpowiednią częstotliwość.

Zasilanie – zasilanie zewnętrzne.
Napięcie – zasilanie 9V.
Pobór prądu – do 300 mA.
Powtarzalność dziedzinie – 0.15-0.20 Zac.

UWAGA! W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Diacom Magneto Module nie jest urządzeniem medycznym.